Help bij het gebruik

Een (korte) handleiding voor e-bladmuziek;

Op de startpagina, van e-bladmuziek, is het overzicht gegeven van alle onderdelen van de band en de diverse instrument-groepen. Zodat men snel naar het betreffende deel kan gaan. Het nummer tussen de haakjes geeft aan hoeveel nummers er gevonden zijn.

Voor het overzicht van alle nummers (titels) per band, klikt men (vanaf het Begin) op de betreffende band. Waarna het nummer gekozen kan worden.
Wanneer je vervolgens een instrument kiest, verschijnt er een inlog-scherm.
Hier vul je de gebruikersnaam en PIN-code (wachtwoord) in.

Je hebt alleen toegang tot je eigen sectie.

Toegang (gebruikersnaam+PIN-code)

Er is gekozen voor gebruikersnaam met PIN-code als wachtwoord. Dit is makkelijker te onthouden.

De gebruikersnaam wordt, door de e-bladmuziek-beheerder toegestuurd.
De PIN-code moet men dan aanvragen via de e-bladmuziek-site. Deze wordt, per e-mail, toegestuurd. Het zou kunnen zijn dat deze (laatste) mail in de SPAM-folder komt. De PIN-code kan jezelf wijzigen. Dat kan vanuit de menu-balk bij [Toegang].

Gebruiksvoorwaarden

Houd, AUB, de gebruiksvoorwaarden in acht:
Bij het gebruiken van e-bladmuziek gaat men akkoord om ALLEEN de eigen partijen te gebruiken.
En deze en andere, partijen, NIET te verspreiden.
Bij overtreding hiervan zullen sancties ten uitvoer gebracht worden.

Welke (ook) te vinden zijn via de menu-balk bij [Voorwaarden].

Watermerk

In de PDF’s van de muziekstukken zit een “watermerk”. Dit is bedoeld om de verspreiding van deze stukken te ontmoedigen. Het is niet de bedoeling dat de PDF’s worden doorgestuurd.

Websites

De site voor ViJoS is http://vijos.e-bladmuziek.nl

Meer over e-bladmuziek is op deze website (http://e-bladmuziek.nl) te vinden.

Als men e-bladmuziek aan anderen wil laten zien, kan het beste de demo-site doorgeven worden: http://demo.e-bladmuziek.nl

Vragen?

Als er nog vragen zijn, kunnen deze gesteld worden aan de betreffende e-bladmuziek-beheerder.